Vinderen bo- og servicesenter Oslo

Prosjektering av produksjonskjøkken og eldrekafe.