Vikingtidsmuseet

Bistand konseptutvikling drift. Prosjektering av restaurant i vikingtidsmusset på Bygdøy.