Veritas byggetrinn 1, 2 og 3

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering av kantiner i byggetrinn 1 og 2. Prosjektering av ny kantine og kaffebar i byggetrinn 3. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser.