Universitetet i Tromsø

Prosjekteringsbistand i forbindelse med utbygging og rehabilitering av kantine og storkiosk.