Telenor Fornebu

Bistand forprosjekt med kapasitet- og funksjonsanalyse, arealanalyse og budsjettering for kantiner. Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for 4 kantiner, 4 kaffebarer, pub, restaurant og anretningskjøkken i representasjonsbolig Villa Hareløkken. Bistand driftskontrakt kantine.