Tåsenhjemmet

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering av produksjonskjøkken, eldrekafé og vaskeri. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser.