Strinda VGS

Bistand forprosjekt med kapasitet- og funksjonsanalyse, arealanalyse og budsjettering for kantine og undervisningskjøkken. Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for kantine og undervisningskjøkken for restaurant- og matfag på videregående skole.