Statens Representasjonsbolig i Parkveien

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering av anretningskjøkken.