St. Olavs hospital i Trondheim

Bistand konseptutvikling drift. Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for nytt sentralkjøkken, senterkjøkken, spisesteder og postkjøkken i byggetrinn 1 og 2.