Skøyen Atrium

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering av kantine. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser.