Sentrum VGS Kongsvinger

Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for kantine og undervisningskjøkken for restaurant- og matfag på videregående skole.