Ringerike kretsfengsel

Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for nytt produksjonskjøkken, avdelingsvise spiserom og kantine.