Regjeringskvartalet

Bistand driftskontrakt i forbindelse med kantine i R5. Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for kantine i R5 og R6. Prosjekteringsarbeid i forbindelse med rehabilitering av øvrige kantiner i kvartalet. Bistand forprosjekt nytt Regjeringskvartal med kapasitet- og funksjonsanalyse, arealanalyse og budsjettering for kantiner.