PWC Bjørvika

Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for kantine.