Professorboligen UiO

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering av anretningskjøkken. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser.