Porsgrunn Kommune

Utredning av fremtidig kostforsyning i Porsgrunn kommune. Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for nytt produksjonskjøkken og postkjøkken i Mule bo- og servicesenter og mottakskjøkken i Klyvejordet sykehjem.