Nytt Rikshospital

Bistand konseptutvikling drift. Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for sentralkjøkken, postkjøkken, kiosk og kantine.