Nye Deichmanske bibliotek

Bistand forprosjekt med kapasitet- og funksjonsanalyse, arealanalyse og budsjettering for ulike kjøkkenfunksjoner. Anbudsbeskrivelser av restaurant, produksjonskjøkken, bar og anretningskjøkken. Bistand konseptutvikling drift.