Norges Idrettshøyskole

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering av kantine. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser.

 

norges idrettshøgskole av Bjoertvedt