Nordea

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering og samlokalisering av Nordeas virksomheter på Majorstuen i Oslo. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser.