Modumheimen i Buskerud

Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for produksjonskjøkken, postkjøkken og kantine.