Lunner Kommune

Utredning av fremtidig kostforsyning i Lunner kommune. Bistand forprosjekt med kapasitet- og funksjonsanalyse, arealanalyse og budsjettering for produksjonskjøkken. Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for nytt produksjonskjøkken, postkjøkken og kantine i Lunner helse- og omsorgssenter.