Kunst- og designhøyskolen i Bergen

Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for kantine.