Kultur- og rådhus i Fredrikstad

Prosjektering av kulturcafé og kantine.