Klosterkroa kafé

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering av Klosterkroa kafé på Hovedøya. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser.