Kirkeby Felleskjøkken (Gjøvik)

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering av produksjonskjøkken og vaskeri. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser.