Høyres Hus i Oslo

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering av kantine. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser.

 

Høyres Hus i Oslo - bilde: Chris Nyborg