Hovli Omsorgssenter

Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for nytt produksjonskjøkken, postkjøkken og kantine i nytt omsorgssenter.