Hotell Union Øye

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering av restaurantkjøkken ved utbygging av hotellet.

 

Andrva