Helsfyr Atrium

Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for kantine.

Helsfyr atrium -av Kjetil Ree