Etterstad VGS (Kokk og stuert skolen)

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering av kantine og undervisningskjøkken for restaurant- og matfag på videregående skole.  Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser.