Danvik Folkehøgskole

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering av produksjonskjøkken. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser.