Bleiker VGS

Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for kantine og undervisningskjøkken.

 

Storkjøkken konsulent VGS