Aust-Lofoten VGS

Prosjekteringsbistand i forbindelse med rehabilitering av kantine og undervisningskjøkken for helse- og sosialfag. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser.