Arkitektmuseet

Prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for restaurant.

Arkitekturmuseet i Oslo - foto Helge Høifødt