Hvorfor velge oss

 

I Norge har det vært tradisjon for å bruke leverandører til planlegging innen storkjøkkensektoren. Vi ønsker å utfordre denne praksisen da vi mener at uavhengig planlegging skaper gode helhetsløsninger for oppdragsgiver og bruker. Juridisk sett står oppdragsgiver friere når leverandøruavhengige løsninger er lagt til grunn for tilbudsinnhenting.

Vi tenker helhet og langsiktighet når vi planlegger storkjøkken. Vi ønsker robuste løsninger som tåler meny- og trendendinger som vi vet vil komme. Som en leverandørnøytral konsulent fokuserer vi på gode helhetsløsninger som ivaretar alle aspekter i storkjøkkenet.