Storkjøkkenutvikling as er rådgivende ingeniør for alle typer storkjøkken

Vi tenker helhet og langsiktighet når vi planlegger storkjøkken. Vi ønsker robuste løsninger som tåler meny- og trendendinger som vi vet vil komme. Som leverandørnøytral rådgiver fokuserer vi på helhetlige planløsninger som ivaretar miljø, logistikk og funksjonalitet.

TJENESTER

  • Arealanalyse, kapasitetsberegning og kostnadssetting
  • Planlegging og prosjektering
  • DAK- og tegnetjenester
  • Innredning- og utstyrsbeskrivelser
  • Innredning og utstyrskontrakter
  • Tilstandsrapportering
  • Utredninger
  • Driftskontrakter

REFERANSER

Se våre referansekunder her