Konsultering og rådgivinging innen storkjøkken Kapasitetsberegning Planlegging Budsjettering Arealanalyse Tilstandsrapportering INNEN STORKJØKKEN PLANLEGGING OG PROSJEKTERING
Tegnetjenester Utstyrsbeskrivelser Rådgivning

Storkjøkkenutvikling as er rådgivende ingeniør for alle typer storkjøkken

Vi tenker helhet og langsiktighet når vi planlegger storkjøkken. Vi ønsker robuste løsninger som tåler meny- og trendendinger som vi vet vil komme. Som leverandørnøytral rådgiver fokuserer vi på helhetlige planløsninger som ivaretar miljø, logistikk og funksjonalitet.

TJENESTER

  • Arealanalyse, kapasitetsberegning og kostnadssetting
  • Planlegging og prosjektering
  • DAK- og tegnetjenester
  • Innredning- og utstyrsbeskrivelser
  • Innredning og utstyrskontrakter
  • Tilstandsrapportering
  • Utredninger
  • Driftskontrakter

REFERANSER

Se våre referansekunder her